IP-classificaties voor waterdichte tv-behuizing

IP-classificaties voor waterdichte tv-behuizing

De IP-standaard (Ingress Protection) voor waterdichte TV- en LCD-producten is een Europees classificatiesysteem onder leiding van CELGENE (European Committee for Elector Technical Standardization) en gedefinieerd in de internationale norm ICE 60529. Het beschrijft de mate van bescherming die wordt geboden door een behuizing van elektrische apparatuur. Het classificatiesysteem bestaat uit de letters IP gevolgd door twee cijfers.

outdoor TV-meubel

  • Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen binnendringen.
  • Het tweede getal geeft de mate van bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen.

The following table the types of environment and a general definition for outdoor TV-behuizing & Outdoor TV Cabinet.

Mate van bescherming van vaste stoffen (eerste nummer in Code)
eerste cijfer Korte beschrijving Definitie1
0 Niet beschermd -
1 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 50mm diameter en groter. Het doel sonde, bol van 50mm diameter, mag niet compleet binnendringen.
2 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12.5mm diameter en groter. Het doel sonde, bol van 12.5mm diameter, mag niet compleet binnendringen.
3 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 2.5mm diameter en groter Het doel sonde, bol van 2.5mm diameter, is niet helemaal door te dringen.
4 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 1mm diameter en groter. Het doel sonde, bol van 1mm diameter, is niet helemaal door te dringen.
5 -Stof beschermd. Het binnendringen van stof wordt niet geheel voorkomen maar stof mag niet doordringen in een hoeveelheid te bemoeien met een goede werking van het apparaat of om de veiligheid aantasten.
6 Stof dicht. Geen binnendringen van stof.

1 De volledige diameter van het object niet door een opening van de omhulling passeren

Graad van bescherming tegen vloeistoffen (tweede nummer in Code)
tweede cijfer Korte beschrijving Definitie
0 Niet beschermd -
1 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels. Verticaal vallende druppels mag geen schadelijke gevolgen hebben.
2 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels als behuizing is getiteld tot ° 15. Verticaal vallende geen schadelijke effecten wanneer de behuizing wordt gekanteld onder een hoek tot 15 ° aan weerszijden van het verticale.
3 Beschermd tegen sproeien van water. Water gesproeid onder een hoek tot 60 ° graden aan weerszijden van het verticale mag geen schadelijke effecten.
4 Beschermd tegen opspattend water Water spatte tegen de behuizing vanuit elke richting, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
5 Beschermd tegen waterstralen. Water geprojecteerd in stralen tegen de behuizing vanuit elke richting, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
6 Beschermd tegen krachtige waterstralen. Water geprojecteerd in krachtige waterstralen tegen de behuizing vanuit elke richting, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
7 Beschermd tegen de gevolgen van tijdelijke onderdompeling in water. Binnendringen van water in hoeveelheden waardoor schadelijke effecten zal niet mogelijk zijn wanneer de behuizing tijdelijk 1 meter wordt ondergedompeld in water onder gestandaardiseerde omstandigheden van druk en tijd.
8 Beschermd tegen de effecten van continue onderdompeling in water. Binnendringen van water in hoeveelheden waardoor schadelijke effecten zal niet mogelijk zijn wanneer de behuizing continu wordt ondergedompeld in water onder omstandigheden die tussen de producent en de gebruiker wordt overeengekomen, maar zijn ernstiger dan bij nummer.